B1: Thêm hàng vào giỏ. Chọn số lượng mua và click MUA NGAY.

 

B2: Xem giỏ hàng. Bạn có thể tiếp tục xem sản phẩm khác để mua, hoặc cập nhật lại số lượng hay hủy 1 sản phẩm. Nếu có thay đổi thì phải ấn cập nhật lại giỏ hàng. Cuối cùng click TIẾN HÀNH THANH TOÁN.

 

B3: Thanh toán.

B4: Hoàn tất. Đơn đặt hàng được tự động gửi về mail khách hàng